Beste spill NM Lag | DnC-prisen 1984 gikk til Tor Helness

Tor Helness (foto: Tommy Sandsmark)

Tor Helness fikk prisen for sin spilleføring i dette spillet. Presseprisen gikk til Tommy Sandsmark.

Her følger artikkelen

 

Tor Helness var som øst spiller i 3 NT. Peter Marstrander i syd startet noe uheldig med en liten spar til knekten. Tor fortsatte med spar til kongen, og syd skiftet pent til liten hjerter. Etter tre hjerterrunder var bordet inne på esset. Tor tok for spar dame, kløver ess, spar ess og kløver dame.

Stillingen:

 

På kløver 10 la nord ruter 6. Nå fulgte hjerter 6 til nords dame, Tor kastet kløver konge!

Dermed tok han de to siste stikkene med ruter ess og dame. Det ga 13 IMP til Astra.