Beste spill NM Par | DnC-prisen 1984 gikk til Rolf Borge

Rolf Borge (foto: Tommy Sandsmark)

Rolf Borge fra Hamar og BK Hein 46 fikk prisen for sitt motspill på dette spillet fra parfinalen i 1984. Presseprisen gikk til Tom Towsen.

Her følger artikkelen

Ruter konge i utspill ble stukket med esset. Ruter 10 ble trumfet med hjerter 4 (nieren er bedre). Hjerter konge ble så fulgt av hjerter 9 som vant stikket. Ess-konge i spar fulgte og Rolf Borge i øst trumfet for å fortsette med ruter som syd trumfet. Spillefører tok også for trumf ess og la feilaktig en spar fra blindemann før han fortsatte med kløver til knekten, Rolf Borge i øst la liten!

I neste stikk kom vest inn på spar knekt, øst kastet en ruter. Da Bjerkan fortsatte med spar dame fikk Rolf anledning til å fullføre sitt eminente motspill, han kastet en liten kløver og gikk ned på singleton kløver konge!

Syd trumfet med sin siste trumf og spilte naturligvis kløver til damen. Rolf Borge fikk lønn som fortjent da han vant med kløver konge og kunne bete kontrakten med den godspilte ruteren.