Beste spill NM Lag | DnC-prisen 1988 gikk til Olav Magnus Reve

Olav Magnus Reve

Olav Magnus reve gjennomførte en flott trumfskvis i kampen mot Fredrikstad og vant med det DnC-prisen for beste spill i lagfinalen 1988. Presseprisen gikk til Svein Hjalmar Andreassen.

Her følger artikkelen

 

 Stein Jacobsen startet med spar fire (svenske utspill) til Egil Hansens konge. Ruter fire i retur stakk Olav Magnus Reve med damen. Det fulgte kløver ess med sparsak østfra og Olav Magnus tok seg en skikkelig tenkepause. Utspillet tydet på at øst satt med Ess-konge femte i spar. Renonsen i kløver tydet på at hjerterlengden kunne sitte bak blindemanns EKkn8. Olav Magnus fortsatte med kløver til tieren, ruter til knekten og mer ruter til stjeling med kløver dame. Nå følte syd seg temmelig sikker på at øst hadde 5-4-4-0 fordeling og fellen mot øst ble gjort klar.

Ree spilte liten kløver til kongen, øst la ruter konge. På kløver knekt ble det spilt en hjerter fra blindemann. Stillingen var blitt denne:

 

Reve tok nå for ruter ess og la hjerter knekt fra blindemann. Egil Hansen i øst når nå ille ute. Saker han en spar følger hjerter til kongen og spar til stjeling som godspiller damen. Han valgte derfor å kvitte seg med en hjerter. Men da spilte Olav Magnus Reve hjerter ess, hjerter konge og stjal en spar. Hjerter 7 var nå godspilt og ga det tolvte stikket.

En flott trumfskvis som virkelig var en pris verdig.

 

Svein Hjalmar Andreassen vant presseprisen for lagfinalen 1988