Beste spill NM Par | DnC-prisen 1988 vunnet av Helge Jentoft

Helge Jentoft vant prisen for beste spill i parfinalen 1988 for sin spilleføring på dette spillet. Makker Pål Martinussen skrev om spillet og vant Presseprisen.

Her følger artikkelen

Finalens yngste deltakere, Helge Jentoft og Pål Martinussen fra Lofoten på 19 og 20 år, satt ØV på dette spillet mot lagmestrene Kåre Ivar Wang og Harald Nordby.

 

Grandåpningen var 16-19 poeng og 2 ruter var stayman.

Harald Nordby i syd spilte ut ruter 7 til kongen og esset. Helge spilte nå kløver ess for eventuelt å etablere kløverstikk. Syd kastet en hjerter. For å få vite mer om kortene spilte Helge hjerter ess og hjerter konge og deretter hjerter dame, syd la en liten ruter. Nordby i syd hadde altså åtte kort igjen i spar og ruter og er markert med ruter dame.

Fortsettelsen var en spar til nieren og kongen fra syd som valgte å spille en liten spar tilbake til 10 og knekt. Ruter knekt fra øst stakk syd med damen. Da nord fulgte måte syd ha tre ruter og to spar tilbake. Syd spilte ruter 9 som ble stukket med tieren, men kontringen var nok en ruter. Harald Nordby kunne ta sine to ruterstikk, men måtte avslutte, med to kort igjen, opp i sparsaksen til Jentoft for vunnet kontrakt.

 

Helge Jentoft var et midtpunkt for bridge i Lofoten. Dessverre fikk han kreft og døde i 1997 – 28 år gammel.