Beste spill NM Par | DnB-prisen 1990 til Tor Helness

Geir Helgemo (pressepris), Per Sundseth (NBP) og Tor Helness (Dnb-prisen)

Med denne prisen ble Tor Helness den første til å stå notert med to priser for beste spill i en NM finale. Og for et spill det skulle bli med en skikkelig lurefinesse selv en landslagspiller ikke klarte å avsløre. Geir Helgemo vant sin første pressepris for artikkelen om Tors mesterspill.

Her følger artikkelen

Jan Trollvik spilte ut kløver 9 til knekt og ess. Rune Andersen skiftet til spar 7 – Tor Helness la elegant SPAR KNEKT!

Denne finessen er helt gratis – han får igjen et kløverstikk for det tapte trumfstikk – og ikke nok med det, han skaffet seg et inntak til et ellers håpløst dødt bord.

I syd satt ingen hvemsomhelst, men selv ikke landslagspilleren Jan Trollvik fant betevarianten – han stakk med damen, og brukte ikke lang tid på å spille spar 2 tilbake.

Spar 5 vant stikket, og på kløver konge, dame og åtter forsvant Tors rutertapere.