Beste spill NM Lag | DnB-prisen 1991 gikk til Geir Helgemo

Geir Helgemo med pris for beste spill

Geir Helgemo leverte et motspill en pris verdi. Dermed vant han DnB-prisen for beste spill i lagfinalen 1991. Presseprisen gikk til Tommy Sandsmark som skrev om spillet i bulletinen.

Her følger artikkelen

 

Helgemo spilte ut en liten kløver, som bordet vant med kongen, mens en ruter forsvant fra hånden. En hjerter gikk til kongen (vest la tieren). Nå fulgte spar konge, og Helgemo lasjerte genialt. Den neste sparen ble stukket med esset, og Helgemo utførte neste geniale trekk han slo kløver ess, til tross for at han visste det ville bli stjålet. Men han greide å holde bordet ute.

Inne på stjeling, visste spilleføreren nå at Helgemo hadde 5-5 i sort, og spørsmålet var kun hvordan de røde fargene var fordelt. Slik som det nå sitter, med singel ruter og dobbelt hjerter i Vest, måtte Hantveit ha fortsatt med hjerter for å vinne.

Men gode spillere tenker ofte så meget lengre enn dårlige, og Hantveit stilte seg nok også spørsmålet «hvorfor spilte han ikke ut single ruter, hvis han har det?»

Derfor spilte han en liten ruter mot bordet for å få inntak til å spille hjerter mot damen. Da fulgte naturligvis en ruter til stjeling, og en bet.