Beste spill NM LAG | Rica-prisen 1995 gikk til Ivar Uggerud

Ivar Uggerud (foto: Tommy Sandsmark)

Ivar Uggerud ble tildelt Rica-prisen for sin prestasjon på dette spillet fra lagfinalen. Juryen besto av Tarjei Eck Hansen, Jan Aasen og Ole Ovesen.

Juryens begrunnelse:

Ivar Uggerud viser god kortlesing, og gjennomfører en finesse som umiddelbart synes unødvendig, men etter hvert nødvendig, og selvfølgelig bare for noen ganske få.

Ett stikk for tre ess

I 1. halvrunde i kamp 6 mellom Sirius og Gjøvik & Vardal 2 var Ivar Uggerud kommet i 4 hjerter doblet etter følgende meldingsforløp

 

Syd startet med ruter konge som ble stukket i bordet. Spilleren tok hjerterfinesse med knekten på direkten etterfulgt av trumf ess, konge. For å vinne kontrakten er det nå ikke nok å starte med en kløverhonnør. Hvis spilleren f.eks spiller kløver til damen, kaster nord et kort. Liten kløver far bordet trumfer nord og fortsetter med to høye spar som tar bort bordets siste trumf. Øst kan nå ikke komme hjem for å finesse i kløver. Øst parerte ved å ta kløverfinesse med tieren på direkten og Nord-Syd kunne ikke få mer enn tre stikk.

Pluss 790 til Sirius. Mot Sisseners 6 spar i lukket rom etter følgende meldingsforløp; 3ruter av Helness i syd, pass i vest, 4 spar i nord, pass i øst og 6 spar si syd, prøvde øst å ta for hjerter ess. Spilleren stjal i bordet for å presse ut ruter ess. 980 i pluss og 18 imp til Sirius.

Hvilken skuffelse for vest som hadde sett ned på to ess, og sin makker som prøvde å ta for det tredje!