Beste spill NM Par | Rica-prisen 1995 gikk til Jan Petter Svendsen

Jan Petter Svendsen (foto: Tommy Sandsmark)

Jan Petter Svendsen vant Rica-prisen for sitt glimrende motspill i dette spillet, som ble ført i pennen av Reidar Laland som vant presseprisen.

Juryen besto av Jan Aasen, Asbjørn Davidsen og Stein S. Aker. Juryens begrunnelse

Mange ganger har en lyst til å gjøre noe dristig ved bordet, men motet svikter. Juryen mener at Jan Petter Svendsen viste både mot og forutseenhet i en parfinale i NM ved å underspille EKxx i ruter mot kontrakten 2 spar, for i neste omgang å følge opp med ruter til trippel renons som forfremmet trumfstikk i motspillet.

Her er artikkelen

Ståle Frøyland spilte ut spar ess og mer spar til åtteren og tieren.

Nå kom hjerter dame, som fikk løpe til kongen. Jan Petter underspilte nå ruter ess og konge, Ståle kom inn på tieren.

Fortsettelsen var ruter dame og mer ruter til Jan Petters konge.

Nå kom ruter ess til trippelrenons! Spilleren valgte å ta stikket med trumf dame, og fortsatte med hjerter knekt og hjerter ni som han klarte å legge liten på.

Men det hjalp ikke. Jan Petter stjal lavt, og spilte kløver til Ståles ess.

En ny hjerter ga dermed også stikk på trumf knekt. Tre beter i faresonen ga 32+.

 

Reidar Laland