Beste spill NM Lag | Rica-prisen 1996 ble vunnet av Jan Mikkelsen

Jan Mikkelsen

Jan Mikkelsen vant årets Rica-pris for sin spilleføring som ble gjenfortalt av Tommy Sandsmark som vant presseprisen.

Glitrende spilleføring

Spill 16 i kamp 3 var et meget interessant spill:

 

I ramakampen mellom Mo og Nidaros kom NS ved begge bord i 6 ruter. Spillefører ga opp prosjektet etter rlativt kort tid og la seg på en bet. I lukket rom skal det vel sies at tiden på det tidspunktet allerede var overskredet, slik at det ikke var mye tid til tenking på de to siste spillene i halvrunde.

Også Jan Mikkelsen kom i 6 ruter i kampen mellom Akademisk og Bergen Akademisk 1:

Spar kom ut også her, og Syd var inne. Mikkelsen la ned hjerter konge, spilte ruter konge og ruter til bordets ess. Hjerter ess og en liten hjerter til stjeling. Dermed var hjerteren god, men dette løste imidlertid ingen problemer, fordi hånden hadde litt for mange kløvere til at kløvertaperen skulle kunne forsvinne på hjerterne i bordet. Men etter noe tid fant Jan ut at den eneste sjansen han hadde var at Øst hadde singel kløver, og derfor spilte han på det. Han trakk kløver ess, og der etter spilte han en tredje ruter.

Øst var inne på damen, og kunne bare konstatere at han var blitt strippet for alle andre farger enn spar. En spar til dobbeltrenons ga Jan Mikkelsen kontrakten fordi bordets kløvertaper forsvant.

Meget god spilleføring av Mikkelsen, men bare butt spill, for samme kontrakt gikk også hjem ved det andre bordet!