Beste spill NM LAG | Rica Prisen 1998 ble vunnet av Boye Brogeland

Boye Brogeland (foto: Tommy Sandsmark)

Boye Brogeland vant prisen for beste spill i lagfinalen 1998. Journalistprisen gikk til Tommy Sandsmark for artikkelen under det klingende navnet «Ufattelig Frekt!» Tommy vant for øvrig sin 13. pris-penn for journalistpris.

Her følger spillet

2 NT var Stenberg, 4 hjerter fortalte om minimum og 4 spar var cue-bid. Redoblingen lovet førstekontroll og 5 kløver var cue-bid.

Boye Brogeland i syd spilte ut spar fire som ble trumfet hos blindemann. I neste stikk fulgte en liten kløver til knekten hos spillefører, Boye merket seg at makker markerte for 4-kort og tok sjansen på lasjere! Mye tydet på at kløverfinessen ville bli repetert, Boye håpet lasjeringen ville gi gevinst senere i motspillet. 

Spillefører fortsatte med ruter til damen og kløver til nieren, men da kom kongen på fra Brogeland i syd. Fortsettelsen var spar som ødela spilleførers kommunikasjon med blindemann.

Returen kunne trumfes fulgt av ess-dame i hjerter. Men nå kunne Boye trumfe da spillefører prøvde en kløver til esset. 

En skikkelig frekkis som virkelig slo til ga Boye Brogeland en vel fortjent Rica Pris i finalen NM LAG 1998.

 

Tommy Sandsmark (journalist), Runde Andersen (NBF) og spiller Boye Brogeland