Beste Spill NM LAG | Rica-prisen 2004 gikk til Bjørn Morten Mathiesen

Bjørn Morten Mathiesen mottok Rica prisen 004 fra Alf Helge Jensen

Rica-prisen ble utdelt på under Norsk Bridgefestival 2004.

Prisen for 2004 gikk post mortem til Rune Brattgjerd som fortalte om spillet, og til spillefører Bjørn Morten Mathisen. Leder i Norsk Bridge Presse Alf Jensen skriver:

Rune Brattgjerds tragiske bortgang ga en høyst spesiell ramme for utdelingen av årets Rica-pris for lagfinalen. Det var nemlig han som skrev om vinnerspillet. Spillefører var Runes makker Bjørn Morten Mathisen.

Vi gjengir det hele med Runes egne ord:

(Kortene er snudd slik at syd blir spillefører.)
Nord åpnet med 1 kløver, 1 ruter i øst, 1 hjerter i syd, pass i vest og 4 hjerter i nord med pass rundt.

Vest spilte ut liten ruter til esset i øst. Han fortsatte med ruter dame til kongen. Hjerter dame gikk rundt til kongen i øst, som spilte kløver 10 tilbake til damen på hånden. Bjørn Morten i syd trumfet sin lille ruter og tok for hjerter ess. Da hjerter 9 kom fra øst, regnet han med at denne hadde dobbel hjerter opprinnelig. Så fulgte ess og konge i kløver. Øst saket spar 10, som er beste motspill (vest kan ha spar 9). Bordets siste kløver ble trumfet på hånden, øst saket ruter.

Da var situasjonen:

Syd fortsatte med spar 9 fra hånden og seilte rundt til øst, som var sluttspilt. Han måtte enten spille spar fra kongen, eller ruter til dobbel renons.

Vi takker Rune for bidraget. Under mottakelsen på Royal Garden onsdag kveld fikk han Rica-prisen post mortem som skribent. Hans makker Bjørn Morten Mathisen mottak Rica-prisen både på egne vegne, som spiller, og for Rune.

 

Rune Brattgjerd