Beste Spill NM Lag

Beste spill NM Lag 2020 |Tom Johansen

Horten Bridgeklubb og Larvik Bridgeklubb var dyktige arrangører av lagfinalen 2020 og sto for kåringen av beste spill. Juryen besto av Knut Kjærnsrød, Tonje Brogeland og Sigmund Ivar Bakke. Følgende spill ble vurdert: «Syversen i […]

Beste Spill NM Lag

Prisen for Beste spill NM LAG 2017 gikk til Anders Dale

Skvis.no sin pressepris gikk til Anders Dale for spillet i «Avsluttningsbulletinen» i spalten «Dagens BAK-mål» skrevet av Jon Sveindal. Juryen besto av Nils Kvangraven. Mathias Beyer og Kristian Ellingsen. Her følger Sveindals artikkel:  Dagens BAK-Mål […]

Beste Spill NM Lag

Prisen for Beste spill NM LAG 2013 ble vunnet av Tor Bakke

Pris for beste spill og journalistpris Tradisjonen tro blir det utdelt en pris for beste spill under Lagfinalen, og en journalistpris til den som skriver om spillet i bulletinen. Alle kandidattekster må være levert bulletinen […]

Beste Spill NM Lag

Pris for Beste Spill NM LAG 2010 tildeles Vidar Smith

Prisvinner ble Vidar Smith, juryen besto av Ivar Skjold, Kåre Beyer Kristiansen og Sigmund Ivar Bakke Journalistprisen ble delt mellom Jon Sveindal og Geo Tislevoll Juryens begrunnelse er som følger Vidars utspill som var godt […]

Beste Spill NM Lag

Beste Spill NM LAG 2009 ble utført av David Ueland

Tradisjoner er viktig. Dessverre har Rica trukket seg som sponsor til Årets arrangør har likevel valgt å dele ut pris i samarbeid med Norsk bridgepresse. Jury har i år vært Tom Høiland og Roald Mæsel. […]