Beste spill NM LAG | Rica-prisen for 2006 går til Jon Egil Furunes

Jon Egil Furunes og Christian Vennerød med hver sin inngraverte penn

Rica Prisen 2006

Er en ”konkurranse” om det beste spill, motspill eller meldingsforløp under NM. Det er RICA-kjeden som gir en gravert penn til den spiller som har gjennomført den aktuelle prestasjonen og til den journalist som har rapportert spiller:

Spillet må være referert i bulletinen innen søndag. Dette betyr at det er kun er spill fra de tre første dagene som kan være med i tevlinga.

Årets vinnere ble Jon Egil Furunes for spillet i Christian Vennerød’s artikkel ”Tango med Turbo..”, her følger artikkelen:

Tango med Turbo

Mot Flekkefjord var Jon-Egil ”Turbo” Furunes kommet i 4 spar på Syds hånd etter meldingsforløpet under. Du kan jo prøve å snelle hjem kontrakten med åpne kort etter at Vest spilte ut ruter ess og skift til hjerter ti. Øst la hjerter tre, som viste styrke i hjerter.

Problemet er at du ser ut til å ha to trumftapere, én hjertertaper og én rutertaper. Dette forutsetter at du får stjålet to rutere i bordet. Hvis du spiller trumfen rett etter nesa, vil du vel spille esset og en liten mot bordet. Men selv om Vest skulle gå opp med kongen, hjelper ikke det. For du har ikke råd til å trumfe ruter etterpå med damen.

Derfor må du eventuelt gjøre som Boye Brogeland i det andre rommet og åpne trumfen med liten og gå opp med damen. Men har Vest spar konge? Turbo leste sitsen perfekt ved at han mente mye tydet på at spar konge satt hos Øst. Svein Skarpenes i Vest hadde jo topphonnørene i ruter etter meldingsforløpet, og Geir Austad i Øst burde da ha spar konge for sitt løft til 2 ruter. Turbo spilte som om det var med åpne kort.

Han benyttet seg av en teknikk som var ukjent i bridgelitteraturen inntil 1974. Da dukket nemlig den brasilianske superstjernen Gabriel Chagas opp med en artikkel om intra-finessen. Chagas har vunnet både Bridge-OL, VM i par og VM for lag, samt det Syd-amerikanske mesterskapet for lag mer enn tyve ganger. Hans artikkel definerte en spillemåte som noen få kanskje hadde sett i øyeblikk av klarhet ved bordet, men intra-finessen (som skal skrives med bindestrek) inngikk ikke i noen lærebok før for 30 år siden.

Turbo behersker imidlertid moderne teknikk, og så at dette var øyeblikket for noen brasilianske spesialsteg i trumf. Vel inne på hjerter ess trakk han en liten trumf. Da sekseren kom på, følte han seg sikker på sin plan. Hvorfor skulle vest legge sekseren, hvis han kunne lagt treeren?!

Det var tid for Tango Turbo: nieren ble brukt i bordet (intra-finessen). Øst måtte på med Kongen, og vendte i hjerter, men Turbo gikk inn på bordet i kløver og fullførte elegant med å trekke spardamen fra bordet. Kongen måtte på, og nå stupte tieren fra vest. Vips hadde Turbo bare én trumftaper! + 620.