Festivalprisen 2008 tildelt Jan Grov

Prisen for beste spill på festivalen 2008 gikk til Jan Grov for en fin lasjering i trumf mot Sven Olai Høiland.

Spillet bøle rapportert av bulletinredaktør Snorre Aalberg, her følger Aalbergs artikkel

Festivalpris?

Dette spillet er det Sven-Olai Høyland som forteller om. Vi har ikke klart å oppdrive hvem som satt vest og leverte dette flotte motspillet, så den skyldige bes melde seg for redaksjonen.

Sven Olai satt syd og skulle spille 4sp som de fleste andre. Kløver kom ut og de første tre stikkene gikk nok likt ved de fleste bord. Kløver ess fulgt av to høye rutere for å kaste kløveren. Så skiltes veiene.

De ”heldige” spilte spar til håndens ess og kappet med knekten etterpå. Da de oppdaget at fargen ikke satt, var det bare å peise på med ruter til det behaget vest å stjele. Fem sparstikk, fem i ruter og to esset ble tolv til sammen.

Sven Olai fortalte at han gikk beit, uten at han syntes han hadde gjort så mye galt. Husk at turneringsformer er Patton, der det eneste poenget er å få en bedre score enn de som spiller i det andre rommet.

Bridgelærer-sjefen spilte likedan i de tre første stikkene, men så seilte han spar 9 fra bordet. Den sto !!!

Ganske sikker på ikke å tape dette spillet, fortsatte han med spar knekt. Planen var selvsagt i stikke med esset og forhåpentligvis kunne ta ut trumfen ved å gå inn i bordet på spar konge og claime. Når øst ikke fulgte spar andre gangen, var gode rådyr ikke billige. Forbindelsen mellom hendene var blitt helt ødelagt, bare prøv selv.

Sven Olai skifta for og prøve å godspille hjerteren, men den satt heller ikke. Motparten gjorde ingen feil videre i spillet heller, og da var ni stikk det maksimale av hva Hordalendingen kunne makte.