RICA-PRISEN 1993-2008 | Statutter og historien

Hotell- og Restaurantkjeden RICA inngikk i 1993 en avtale med NBP hvor de sponset premiene for beste spill og pressepris knyttet til par- og lagfinalene. RICA deltok som sponsor helt frem til 2008 hvor de dessverre trakk seg fra samarbeidet.

RICA utgjør derfor en viktig del av historien om spill-prisene i Norsk bridge. Her følger statuttene for prisen, som ble en viktig del av enhver NM finale i perioden 1993 til 2008.

Det vil etter NM for Klubblag bli delt ut Rica-pris for beste spill/motspill/melding samt pris til den som har skrevet om spillet. For å komme i betrakting må spillet leveres inn til bulletinen. Dette er statuttene for Rica-prisen:

Statutter

1. Rica-prisen utdeles i forbindelse med NM-finalene for par og klubblag.

2. I hver av finalene konkurreres det om to priser:

  • Rica-prisen for beste spill/motspill/melding.
  • Rica Pressepris.

3. Rica Pressepris tildeles den som har skrevet artikkelen om vinnerspillet.

Artikkelen skal inneholde:

  • Kortfordeling
  • Giver og soneforhold
  • Navn på alle fire spillere
  • Meldingsforløp, evt. med forklaring
  • Kortfattet forklaring av spillets gang, med framheving av spillets poeng/poenger
  • Eventuelt sluttspilldiagram

4. Artiklene leveres Bulletin-redaktøren og tas inn i bulletinen etter hvert som de leveres inn. Artikler levert inn etter at siste runde er ferdig, kommer i regelen ikke i betraktning. Juryen kan imidlertid i spesielle tilfeller fravike dette. Hvis flere har skrevet om samme spill, går presseprisen til beste artikkel, dog kommer nye artikler om samme spill ikke i betraktning etter at spillet tidligere er publisert i Bulletinen.

5. Juryen kan bestemme at et par (begge spillerne) kan få Rica-prisen dersom det ikke er mulig å avgjøre hvem av spillerne som har stått for den beste prestasjon.

6. Juryen består av: * En representant for Rica (om ønskelig)

  • NBPs leder eller den han/hun bemyndiger
  • En representant oppnevnt av NBF

7. Disse statutter er vedtatt av NBPs styre og godkjent av Rica Hotell- og Restaurantkjede as, og av NBFs styre.

Rica-prisen: Parker gullpenn, inngravert: Rica-prisen, årstall. Rica Pressepris: Parker gullpenn, inngravert: Rica Pressepris, årstall.