Ranik Halles Pris | 2009 tildeles Tore Mortensen

NBFs generalsekretær Rune Handal utdelte Ranik Halles Pris 2009 til Tore Mortensen

Tore var født nordpå 30.5.1923, men flyttet som ung mann sydover og bodde store deler av sitt liv i Drammens-området. Han var utdannet lektor, og fra oppstarten i 1959 og til 1972 var han rektor ved landets første ungdomsskole. Seiersten i Drøbak. Senere ble han skolesjef i Nedre Eiker.

Tore satte gjennom mange tiår et markant preg på bridgejournalistikken i Norge. Han hadde bridgespalter gjennom en lang periode, først i Arbeidernes Pressebyrå og deretter i Drammens Tidende. Han produserte i tillegg en rekke bridgeartikler i samme avis med lokalt, nasjonalt og internasjonalt stoff, ofte ledsaget av fine bilder. Han reiste som journalistisk medarbeider til både Bridgeolympiade, VM og EM for å gi sine lesere førstehåndsinfo fra den internasjonale arena. Han var fast skribent i tidsskriftet Bridge i Norge, bl. a med ansvar for Månedens nøtt i mange år.

Han var formann i Norsk Bridge Presse.

Tore var en skarp analytiker og debattant, men alltid elskverdig og korrekt å møte ved bordet. Han bidro i høy grad til å fremme bridgejournalistikkens betydning i Norge.

Det spillemessige høydepunktet i karrieren kom i 1995 da han sammen med makker Sven Jynge vant norgesmesterskapet for veteranpar.