Beste Spill NM LAG 2009 ble utført av David Ueland

David Ueland fikk prisen av Tone Sommerseth for Beste spill nm lag 09

Tradisjoner er viktig. Dessverre har Rica trukket seg som sponsor til Årets arrangør har likevel valgt å dele ut pris i samarbeid med Norsk bridgepresse. Jury har i år vært Tom Høiland og Roald Mæsel.

Pris for beste spill går til David Ueland for hans fantastiske spilleføring i 3nt omtalt i bulletin 4 av redaktør Kvangraven. Elegant og pent er juryens kommentar.

Her følger et gjensyn med artikkelen var bulletin nr. 4 NM lag 2009:

 

David Ueland (Nils Kvangraven)

….var ikke helt fornøyd med redaktørens sleivspark i gårdagens bulletin så han kom straks opp med en kontring.

Her var det vel ting å ta opp i meldeteknikk, men hva gjør vel det når vi får så flotte spill som dette!

Ueland fikk kløver i utspill til damen i øst. Kløver ess ble fulgt av ♥ 8 i vri. Denne ble stukket i bordet og ruter gikk til damen. Ny ruter til konge fikk beholde stikket.

Posisjonen var blitt denne:

Elegant spilte David nå hjerter konge, saket en spar på hånden og fridde seg med den siste ruteren i bordet. Jeg tror han hadde lyst å si det samme som en mer kjent Kristiansander » now you can sit there”…. Stakkars Fredrik Simonsen var nå innspilt og måtte gi Ueland 9 stikk.

 

Journalistpris NM LAG 09 (Kvangraven-Sommerseth)