Beste spill NM PAR 2014 utført av Joar Haugseth (Rosfjordprisen)

Joar Haugseth tar imot prisen for beste spill NM PAR 2014 fra Knut Kjærnsrød (NBP)

Prisen for beste spill fra NM PAR 2014 ble avgjort av en «folkeavstemming». Juryen plukket ut de tre kandidat spillene (Juryen besto av Gaute Ubostad, Calle Knutsen og Karl Olav Hansen).

Prisen er satt opp av Rosfjord Strandhotell Norsk Bridgepresse og Lyngdal BK.

Spilleren bak vinnerspillet mottar 1.500 kr og journalisten som har skrevet om spillet 1.000 kr. Vinner ble Joar Haugseth, journalist var Nils Kvangraven.

Her følger artikkelen

En liten motspillsprøve fra NM PAR 2014?

Når du møter de tøffe gutta fra Hedmarken er det best å følge med, se om du klarer dette motspillet fra NM PAR?

Som du ser av meldingene har dette «tatt litt av» og du spiller ut spar ess fulgt av ny spar til makkers knekt, spillefører Joar Haugseth trumfer.

I neste stikk følger spillefører opp med kløver 10.

What to do?

Vest tenkte som så at han ikke skulle gruse trumfdamen sin på makkers K x eller single ess så han la liten, da vant tieren stikket!

Nå fulgte trumf ess-konge og makker måtte følge med trumf begge ganger. Hjerter konge fra Haguseth var neste trekk, hva gjør du nå da?

Sløvt stakk vest på direkten, da knekten falt fra øst var det neppe feststemning i motspill-leiren.  

Hele spillet så ut som dette:

 

Da var ikke Joar Haugseth sen om å hente sine 11 stikk og notere 550 for 100 % på spillet.

De normale to beitene ville selvsagt gitt motspillet 100 %, men slik er det å spille parturnering mot de tøffe gutta fra Hedmarken.