Festivalprisen 2014 tildelt Geir Brekka

Knut Kjærnsrød delte ut festivalprisen 2014 til Geir "kaninen" Brekka

Vinner av festivalprisen 2014 ble Geir Brekka, journalist var Snorre Aalberg.

Spillet er hentet fra Monrad par, her følger Aalbergs artikkel:

Tosidig skvis av kaninen

Geir visste at makker hadde 3-2-4-4-fordeling og 13-16 honnørpoeng. De bruker 8-12-grand i åpning i disse soneforholdene. Da hadde de 28-30 honnørpoeng til sammen, og det er mer attraktivt å spille grand på 5-3 i major dess sterkere hendene er. Denne gangen ser Geir at er hjerter kan stjeles på den korte hånda i spar, men makker kan jo ha damen eller knekt, ti sånn at det ikke er bruk for stjelingen?

Derfor 3 grand, og ruter åtte kommer ut. Geir så at i 4 spar er det mange sjanser til tolv stikk. Hjerteren kan stjeles og ruteren kan enten kappes på knekten eller knekten kan stjeles god. I tillegg kan det være en skvis i minor. Derfor så han at han nok måtte ha tolv stikk for å få et godt spill. Oppsida var at 3 grand med tolv stikk sannsynligvis ville være en svært god score.

Geir stakk med ruteresset og presset ut sparesset. Syd vant andre gang og spilte hjerter til esset. Tre ganger spar, og nord kaster to kløver og en hjerter, syd kaster en hjerter og en ruter. Så kløver til kongen og kløver til esset.

Stillingen er som under.

Du ser at nord allerede har måtte kaste hjerterholdet sitt for å holde tre ruter.

Inne på hånda spilte Geir ruter til knekten, men på ruterkongen var det syd som måtte kaste inn håndkleet