DnB-Prisen | 1981 – 1992 | Historien og Statuttene

Tegnet av Hasse Skauge i 1991, DnB

I 1981 etablerte arrangøren av lagfinalen i Stavanger en avtale med Dnc om å utdele en pris til den som sto for det beste spillet under finalen. Initiativtakeren var Svein Hjalmar Andreassen som var en av landets ledende bridgespillere og ansatt i DnC.

NBFs styret syntes ideen var strålende. Per Bryde Sundseth, også ansatt i DnC, fulgte opp fra styrets side for å få en avtale for de kommende finaler.

Dermed ble det etablert en avtale om å dele ut DnC-prisen til beste prestasjon under NM-finalen for par og lag. Prisen skulle være et fullforgylt pennesett.

DnC-prisen endret navn i 1990 da Dnc fusjonerte med Bergen Bank. 

NBPs formann, Tore Mortensen, fulgte saken opp og fikk landet en avtale med Den norske Bank, på dne måten etablerte man en ny pris benevnt som DnB-prisen. Her delte man også ut pressepris til den som omtale vinnerspillet i bulletinen. DnB-prisen ble delt ut i 1991 og 1992 da Den norske Bank ikke lengre ønsket å være sponsor for spillprisen. 

I 1991 ga NBP ut et hefte hvor vinnerspillene i perioden 1981-1990 ble presentert, det kan du lese HER

 

 

Statutter

Den norske Banks Pris

 1. Den norske Banks Pris utdeles i forbindelse med NM-finalene for par og lag, åpen klasse. Statuttene kunngjøres i programmene.
 2. I hver av finalene konkurreres det om to priser:
 • Den norske Banks Pris for beste spill/motspill/melding
 • Den norske Banks Pressepris
 1. Den norske Banks Pressepris tildeles den journalist som har skrevet artikkelen om vinnerspillet. Artikkelen skal inneholde:
 • Kortfordeling
 • Giver og soneforhold
 • Navn på alle fire spillerne
 • Meldingsforløp, ev. med forklaring
 • kortfattet forklaring av spillets gang, med fremheving av spillets poeng/er.
 • ev. sluttspilldiagram.
 1. Artiklene leveres Bulletin-redaktøren og tas inn i Bulletinen etter hvert som de leveres inn. Artikler levert inn senere enn ½ time etter finalen kommer ikke i betraktning.
 2. Juryen kan bestemme at et par (begge spillerne) kan få Den norske Banks Pris dersom det ikke er mulig å avgjøre hvem av spillerne som har stått for den beste prestasjonen.
 3. Juryen består av tre medlemmer:
 • En representant for Den norske Bank
 • NBPs formann, eller den han bemyndiger
 • NBFs president, eller den han bemyndiger
 1. De beste bidragene til konkurransen (minst fem) stilles umiddelbart etter finalen til disposisjon for NBP, som distribuerer dem til sine medlemmer, med opplysning om resultatet av konkurransen. Det skal samtidig opplyses at spillene kan brukes fritt, men at sponsornavnet Den norske Bank må brukes ved gjengivelse/omtale av spillene, dessuten at artikkelforfatterens navn må oppgis.
 2. Disse statuttene er vedtatt av NBPs styre 8.12.1989 og godkjent av Den norske Bank og presidenten i NBP.

 

.* * *

DnB-prisen og DnBs Pressepris er en Parker gullpenn med inskripsjon.