Norsk bridgepresses Pressepris 1984-1996

Tegnet av Hasse Skauge i 1991, DnB

NBP delte årlig ut en egen Pressepris for bridgeskribenter som hadde gjort seg ekstra bemerket i å formidle bridge til et bredt publikum.  Prisen ble sponset av Den norske Bank.

Statutter for Norsk Bridgepresses Pressepris

1.    Norsk Bridge Presses Pressepris utdeles under det ordinære årsmøtet i NBP, i høyden én pris hvert år.

2.    NBPs Pressepris tildeles for fremragende arbeid innen bridgejournalistikken (i avis, magasin, radio, TV…), bridgeforfattere, fortjenestefullt arbeid innenfor bridgejournalistenes organisasjon eller generelt for fremme av bridgejournalistikken.

3.    Styret i NBP tar initiativ til å få begrunnede forslag på kandidater til prisen fra organisasjonens egne medlemmer.

4.    På grunnlag av forslagene fra medlemmene og fra styret selv, avgjør styret i NBP hvem som skal tildeles prisen.

5.    Disse statuttene er vedtatt av NBPs styre i møte 08.12.1989.

 

 Inntil 1996 var DnC/Den norske Bank sponsor for NBPs Pressepris.

Her følger en oversikt over prisvinnerne:

1984 – Kjell Kristian Rike og Bjørn Bryn
1985 – Peter Hesseberg
1986 – Jan Ditlev Hansen
1987 – Tommy Sandsmark
1988 – Arne Hofstad
1989 – Bjørn Larsen
1990 – John Våland
1991 – Knut Kjærnsrød
1992 – Karl Vidar Michelsen (NBP`s journalistpris)
1996 – Per Henrik Lange

Noen bilder av prisvinnerne: