Beste Spill nm par

Pris for beste spill – NM par 2019 til David Ueland

Spiller :      David Ueland Journalist:  Stig H. Dybdahl Begrunnelse: Spillet viser stor forståelse og kreativitet i motspillssituasjonen og er unikt ved at en to ganger må unnlate å ta stikk som tilbys. Spillefører hadde flere […]