Ranik Halles Pris | 2010 tildeles Knut Kjærnsrød

Knut Kjærnsrød med Ranik Halles Pris 2010

Ranik Halles pris deles ut for fremragende bridgejournalistikk en gang i året. Prisen sponses av Aftenposten, der Halle var redaktør. Juryen har bestått av Jon Sveindal (Aftenposten), Harald Skjæran (NBF) og Alf Helge Jensen (Norsk Bridgepresse). Årets pris tildeles Knut Kjærnsrød.

Kjærnsrød har hatt en ukentlig spalte i Tønsberg Blad i mer enn 20 år. Før den tid redigerte han bridgespalten i Vestfold Arbeiderblad. Knut har hatt verv i NBF, jobbet i arrangementskomiteer og bidratt med artikler til bulletiner og bridgemagasiner.

Knut har vært en av arkitektene bak NBFs arrangement Bridge for Alle som årlig arrangeres på Tenerife.

Knut ble ved prisutdelingen valg til ny leder i NBP.