Årets spill 2017 Juniorklassen ble utført av Christian Bakke

Christian Bakke

Tradisjonen tru har Norsk Bridgepresse gjennomførd ei kåring av årets beste norske spel i sesongen 16/17. Då det har synt seg umogleg å finne ein ekstern sponsor, stiller Norsk Bridgeforbund med 5000 kr. i premiepengar til spelarar og journalistar. Erlend Skjetne og Morten Haugen har sete i juryen. Vi har kåra ein vinnar i ei open klasse, og ein i ei eiga juniorklasse.

I juniorklassa går sigeren i år som i fjor til Noregs for tida best presterande junior, Christian Bakke, for eit spel omtala av faren Tor.

I grunngjevinga si skriv juryen fylgjande:

«Vinnarspelet i juniorklassa er eit flott døme på kor mykje informasjon ein tenksam og årvaken speleførar kan få ut av det motparten føretek seg, jamvel i situasjonar som kan synast obskure. Christian Bakke syner her at han er nettopp ein slik spelar, fullstendig til stades i alle dei småe detaljane som har stor tyding ved bridgebordet.»

Vi siterer: 

«Christian Bakke hadde oversikt over fordelingen hos motparten i dette spillet fra Åpent EM i Italia.

Etter dette meldingsforløpet skulle Christian spille 6 grand med kløver knekt i utspill. Andre spillere som var i slem tok straks sparkutten og gikk bet, men Christian spilte på en tilleggs sjanse ved å vente med sparspillet. 

Han spilte straks fem ganger ruter. Christian kastet først to hjerter og deretter spar på den femte ruteren. Motparten visste at spillefører hadde nøyaktig fire hjerter, så øst kastet hjerter seks og deretter hjerter dame, mens vest kastet en kløver og en hjerter. Da alle fulgte på bordets neste kløverstikk var det meste av motpartens fordeling klarlagt. Det var klart at vest hadde startet med fem kløver (han ville ikke kastet kløver fra knekt, ti fjerde), mens øst tydeligvis hadde åtte kort i major: Med fem spar i øst hadde han nok kastet en spar, så vest måtte ha minst to spar. 

Siden Christian ikke ønsket at motparten kastet spar, var det et poeng at hjerterne ble kastet først på ruter (øst ville ikke kaste spar, da bordets fjerde spar kunne bli godspilt). Nå spilte det ingen rolle hvem som hadde spar konge. Fortsettelsen ble ess, konge i hjerter. Så fulgte kløver konge og ny kløver, og vest var innspilt og måtte spille spar opp i saksen. Dermed ble kontrakten vunnet, etter utmerket kortlesing.»