Årets Spill 2017 vunnet av Jan Hugo Lie

Jan Hugo Lie vant prisen for Beste Spill i 2016

Klipt fra NBPs blogg hos NBF:

Tradisjonen tru har Norsk Bridgepresse gjennomførd ei kåring av årets beste norske spel i sesongen 16/17. Då det har synt seg umogleg å finne ein ekstern sponsor, stiller Norsk Bridgeforbund med 5000 kr. i premiepengar til spelarar og journalistar. Erlend Skjetne og Morten Haugen har sete i juryen. 

Open klasse

Vel vitande om at ein nordmann vann den internasjonale prisen for årets beste spel i same periode –  Boye Brogeland for ei fantastisk speleføring i 5 ruter dobla – har vi avgjort at prisen i open klasse her i Noreg, om ikkje anna for variasjonens skuld, bør få ein annan mottakar. Valet har falle på ein briljant variant signert Jan Hugo Lie i Farsund bridgeklubb, omtala av Nils Kåre Kvangraven.

I grunngjevinga si skriv juryen fylgjande: «Lie sitt spel er spesielt sidan det er ein sjeldan og snedig posisjon, som krev at ein er vaken og tenkjer litt utanfor dei vanlege tankane om finessar, skvisar og innspel. Det er ein lite intuitiv variant, og difor er det så godt gjort å få auga på han.» 

Vi siterer: 

«Helge Mæsel har sendt meg dette fantastiske spillet fra Farsund BK med Jan Hugo Lie som spillefører. Jeg håper dette kan sette standarden for de som spiller 1.- og 2.-divisjon i helgen. Jeg tør påstå det ikke blir mange likeverdige spilleføringer i helgen. 

Farsund er en koselig klubb i Vest-Agder, det samles rundt seks bord med spillere fra alle nivå, og klubben har et godt miljø. 

På dette spillet ble Jan Hugo Lie spillefører i 4 spar som syd, etter at vest hadde meldt inn 2 kløver. 

Vest spilte ut ruter. Den gikk via tieren til esset. Så fulgte en liten hjerter mot bordet. Den stakk vest med esset og spilte nok en hjerter. Neste trekk var en liten spar til tieren, og vest fulgte med toeren.

Jan Hugo fortsatte med spar ess og spar mot damen, som vest vant med kongen. Her er posisjonen da vest «fridde seg» med spar ni.

Det vil si han trodde han fridde seg, for det var nå Jan Hugo tok frem det geniale mottrekket. Han lot spar ni vinne stikket.

Dermed var vest innspilt, og måtte spille kløver fra kongen, slik at nords kløver dame ble inntak til den godspilte hjerterfargen og hjemgang!   

Trampeklapp fra redaktøren til Jan Hugo for en flott spilleføring, den beste så langt i 2016!»