Årets Spill Åpen klasse

Årets Spill 2017 vunnet av Jan Hugo Lie

Klipt fra NBPs blogg hos NBF: Tradisjonen tru har Norsk Bridgepresse gjennomførd ei kåring av årets beste norske spel i sesongen 16/17. Då det har synt seg umogleg å finne ein ekstern sponsor, stiller Norsk […]

Beste Spill NM Lag

Prisen for Beste spill NM LAG 2017 gikk til Anders Dale

Skvis.no sin pressepris gikk til Anders Dale for spillet i «Avsluttningsbulletinen» i spalten «Dagens BAK-mål» skrevet av Jon Sveindal. Juryen besto av Nils Kvangraven. Mathias Beyer og Kristian Ellingsen. Her følger Sveindals artikkel:  Dagens BAK-Mål […]