Rica Prisen for Beste spill NM LAG 2003 gikk til Svein Gunnar Karlberg

Svein Gunnar Karlberg (2016)

Svein-Gunnar Karlberg fikk sin andre Rica-pris – også den første kom fra en lagfinale, den gangen fra lagfinalen i Steinkjer for noen år tilbake. Geir Gisnås beskrev Svein-Gunnar Karlbergs Coup en passant slik:

Sånn i forbifarten

Svein-Gunnar Karlberg fra Mo var den eneste som fikk hjem denne kontrakten i lagfinalen. Her gikk mer meritterte landslagsspillere i baret, mens Polarsirkelbyens representant til fulle fikk vist at solen ikke hadde gått ned, selv om det var langt på kveld. En vakker coup en passant sørget for det! Spillet er fra siste halvrunde i lagfinalens aller siste kamp, spill 161 (17). Giver Nord, og ingen i sonen

Mange hadde meldt fire spar, og i starten gikk det likt hos de fleste: Ruter ut til esset, og ruter i retur. Svein Gunnar Karlberg og blant annet Geir Helgemo var blant spilleførerne som stjal med spar ti. Hvis ruteren sitter skjevt, så er det jo Nord som må være kort, derfor en slik «gardering» i første omgang. Karlberg spilte kløver til konge og ess, og spar til knekten. Herfra og inn skilte Svein-Gunnar lag med de andre spilleførerne, og han var ensom lagfinalist om å vinne fire spar. Karlberg la ned spar ess. Nords hjerteravkast på kløverspillet til damen i neste stikk ga et stadig bedre overblikk over motpartens fordeling, og da han spilte ruter til lav stjeling på hånden etterpå var fordelingen helt klar. Syd kastet sin ene hjerter på ruterspillet. Nå fulgte kløver knekt med  hjerteravkast i bordet og hjerter – for all del ikke kløver – til stjeling i bordet.

Situasjonen hadde blitt denne:

Svein-Gunnar spilte nå ruter, og kunne ta sitt niende stikk på en coup en passant og det tiende på kløverstjeling i bordet. Coup en passant er fransk og betyr noe sånt som «i forbifarten».
Syd er hjelpeløs. Bruker Syd trumf konge kaster Svein-Gunnar kløver eller hjerter, og kryss-stjeler deretter hjem de to siste stikkene. Syd valgte å kaste en kløver, Karlberg stjal med spar 7 og sikret kontrakten med kløver til stjeling med bordets trumf dame.

Godt sniffet, og nydelig spilt. En Rica-pris verdig!