Årets spill juniorklassen | Ernst & Young-prisen 2013 går til Christian Bakke

Christian Bakke

Juryen besto av Knut Kjærnsrød og Alf Helge Jensen. Vinneren ble Christian bakke og journalist var Jon Sveindal.

Her følger Sveindals artikkel

Christian Bakke er et godt eksempel på at eplet ikke faller langt fra stammen. Pappa Tor har representert Norge flere ganger i store mesterskap, og det samme har sønnen i juniorklassen. Dette spillet fra en klubbkveld i Bergen Akademisk BK forteller at unge Bakke har analysevertøyet i orden:

2 spar var invitt-Stenberg og lovet firekorts hjerterstøtte.
Spar ut hadde gjort oppgaven mye enklere for junior, siden han da hadde hatt forbindelse ved hjelp av sparstjeling til å sette opp den femte ruteren. Kløver konge ut var en god start for forsvaret og krevet en fin plan. Kløver ess ble etterfulgt av ess, konge i ruter og ruter til høy stjeling. Da ruter dame fremdeles var ute, var det problemer.
Christian løste det via en enkel finesse ! Hjerter til nieren gikk fint, og en ny ruter kunne stjeles høyt. Nå var hjerter ess innkomst til den godspilte ruteren, samtidig som siste trumf ble trukket ut. Blindemannens kløver ble saket på den femte ruteren, kløver seks ble stjålet med bordets siste trumf, og slemmen var hjemme.
Hvis ikke Christian tar hjerterfinessen, har han ikke forbindelser til både å godspille den femte ruteren, få innkassert den og avslutte med en kløverstjeling”