Prisen for Beste spill NM LAG 2013 ble vunnet av Tor Bakke

Jim Høyland - Tor Bakke

Pris for beste spill og journalistpris

Tradisjonen tro blir det utdelt en pris for beste spill under Lagfinalen, og en journalistpris til den som skriver om spillet i bulletinen. Alle kandidattekster må være levert bulletinen senest lørdag kl. 19.15.

Premien for beste spill er kr. 1000, gitt av arrangørklubben BK Grand. Journalistprisen er samme beløp, og blir gitt av Norsk Bridgepresse.

Tor Bakke vant prisen for sitt motspill mot 3NT på dette spillet omtalt av makker Jim Høyland som fikk med seg journalistprisen!

Her følger spillet: 

Vest ble spillefører i 3NT og Bakke startet motspillet med ruter konge som spillefører lasjerte, syd la svakhet. Bakke Skiftet spar til esset og ny ruter kom tilbake. Spillefører, Odin Svendsen, stakk med esset for å blokkere fargen for motspillet.

Men når kløver 10 gikk rundt til damen fulgt Høyland opp med ruter til damen hos Bakke var motspillet kommet til en kritisk fase.

Bakke hadde oversikt. Han så ned på den godspilte kløverfargen hos blindemann men samtidig at spar konge blokkerte spilleførers potensielle stikk i spar. For å ødelegge spilleførers overganger fortsatte Tor Bakke med HJERTER KONGE.

Ettersom spillefører ikke var utstyrt med E109 i hjerter måtte motspillet nå få beiten på hjerter knekt.

Spiller Tor tilbake et annet kort har spillefører sine 9 stikk med hjerter ess som overgang for å hente håndens D 10 i spar.