Årets spill 2020 Åpen klasse | SKEIDARPRISEN tildelt Tor Helness

Skrevet 08. desember, 2020 av 4959 Geir Olav Tislevoll

Her får du et av de såkalt kjedelige, uavgjorte spillene fra finalekampen i US-Nationals hvor Geir Helgemo og Tor Helness var på vinnerlaget.

Etter å ha vist begge major med en ganske sprek innmelding 2 kløver (dog i gunstig sone), spilte Helgemo ut ruter dame. Den fikk beholde første stikk. I andre stikk gikk det liten ruter til esset og nok en ruter. Spillefører angrep kløveren. Nå var det fare for å dytte på kontrakten. Sett at stor kløver fra spillefører blir stukket av syd (Helness). De kan ta ett stikk i ruter og har fire motspillsstikk. Så spiller de vel hjerter (spiller ingen rolle), og dette er igjen (om syd stakk før det siste kløverstikket spilles):

Nord har vært under press lenge på alle disse kløverrundene. I det kløver knekt spilles er nord skviset sønder og sammen. Han klarer ikke å holde to hjerter og tre spar med kun fire kort igjen.

Dette forpurret Helness elegant ved å lasjere kløveren tre ganger! Da satt han igjen med A-8, og spillefører kunne ikke spille mer kløver, for syd får i så fall to kløverstikk. Dermed ble det kun de åtte toppstikkene, ingen skvis og en bet.

Ved det andre bordet forsøkte spillefører å godspille sparstikk og gikk automatisk bet etter ruterutspill – uavgjort spill.

Juryens kommentarer:

Det er sjelden at en pris for beste spill går til en motspiller, men her viser Tor Helness bra teknikk i et kritisk spill, der de fleste andre sannsynligvis hadde stukket med kløver Ess og så begynt å tenke. Det er riktig at det fremdeles kan bli bet ved ikke å ta ruterstikket, men det vil gi makker et nesten uoverkommelig problem når spilleren tar resten av kløverstikkene.

Han må kaste den stående ruterknekten for ikke å gi spilleren et ekstrastikk i en av majorfargene, men han kan jo ikke vite hvem som har ruter 10. Hvis spilleren har en spar mindre og en ruter mer, må Nord holde ruterknekten og overlate til makker å holde sparen. Så i praksis er det å lasjere kløveren tre ganger det eneste betende motspillet.

Hvis Syd ikke er lys våken og hindrer at makker blir skvist, taper laget hans 12 IMP på spillet. De vant til slutt finalen i US Nationals med 11 IMP.

Tor Helness og Geir Olav Tislevoll

Gratulerer!