Årets spill 2020 – junior | Thea Indrebø

Fargebehandling

Du har K10543-E98. Hvordan spiller du fargen hvis du trenger fire stikk? Vi sjekket fargebehandlingen ved hjelp av dataprogrammet SuitPlay. Det sier at rett fargebehandling er å starte med et lite kort til nieren (eller åtteren).

NM-spill

Dette spillet er fra kampen mellom Skien BK1 og Kristiansand BK2. Kristiansandslaget stoppet i utgang. Ida Marie Øberg og Thea Indrebø meldte lilleslem in hjerter. Thea sitter syd og ble spillefører etter en overføringsmelding.

Vest spilte ut ruter 7 som Thea stakk med esset. Hun spilte hjerter til nieren i stikk to.  Akkurat det SuitPlay foreslår i fargebehandlingen! Vest stakk med damen og fortsatte med ruter til knekt, konge og trumf. Thea la ned hjerter ess og fikk se sitsen. Det ser ut som vest sitter på et sikkert trumfstikk til. Thea spilte topphonnørene i kløver. Vest ville ikke trumfe. Da trumfer Thea over og det blir ikke trumfstikk til vest. Kløverfargen ble godspilt men en stjeling. Hun tok to sparstikk og fortsatte med sin siste godspilte kløver. Hun saket bordets ruter. Når det var to kort igjen spilte hun spar og vest måtte sette i en trumf. Thea trumfet over og kunne forlange tolv stikk.

Juryens kommentarer:

Meldingsforløpet (Syd/Alle) kan det være verdt å nevne:

Ved det andre bordet stoppet Ø-V i 3NT, mens Øberg-Indrebø meldte den sjanserike hjerterslemmen. Hvis man ser på hjerterfargen isolert, er det ingen tvil om at en liten til nieren er riktig fargebehandling, siden man da kan få med seg Dknxx hos begge motstanderne. Men denne gangen førte fargebehandlingen til store problemer for Syd, siden hun ikke var i stand til å fiske opp Vests hjerterbeholdning på normalt vis. Da hun først hadde havnet i denne situasjonen, viste hun glimrende teknikk – hun spilte nemlig mer nøyaktig enn det som fremkommer i Varden, og vinner 12 stikk så lenge Vest har minst 2 kløvere og 3 spar på denne måten:

Ruter ut til Esset. Hjerter til 9 og kn. Ruter til kn – K – stjeling. Hjerter Ess som avslører at det er problemer. Deretter E K D i kløver, som Vest nekter å trumfe. Kløver til stjeling, spar til Esset og stillingen er:

På kløver 7 fra Syd er Vest ferdig. Han kan kaste ruter, men da forsvinner spar 10 fra bordet, fulgt av spar K. Hvis Vest fremdeles kaster ruter, kaster bordet den stående rutertieren og Nord tar de to siste stikkene.

Det kan innvendes at hun kanskje kunne ha trumfet den tredje kløveren istedenfor å spille Kongen, for å gardere seg mot at Vest har 2452-fordeling og får kastet begge sparene. Men det er nokså irrelevant siden motparten bruker norske fordelingsutspill (og er ærlige!) og hun derfor vet at Vest har et likt antall ruter. Det hun derimot ikke må gjøre er å ta E K i spar før hun spiller den femte kløveren – da ville hun ha gått bet siden Vest nå kan trumfe den andre sparhonnøren. Den hindringen unngikk hun fint.

Vi gratulerer!